Teater Muzikal

Malay

Teater moden pula berorientasikan kepada dunia masa kini. Isu-isu yang dipersembahkan adalah bersifat semasa dan kontemporari. Pakaian, muzik latar, pertuturan, dan kesan-kesan khas tidak terbatas kepada sebarang elemen, lebih mengikuti keperluan skrip dan kumpulan sasaran penonton.

Category: 
Freetags: