Music

Dikir Barat

Dikir Barat merupakan satu persembahan negeri Kelantan yang disampaikan secara berkumpulan. Setiap kumpulan biasanya diketuai oleh seorang Tukang Karut dan Tok Juara. Tukang Karut dan Tok Juara akan mendahului nyanyian sambil berbalas-balas pantun dan diikuti oleh awak-awak sebagai suara latar dengan suara yang kuat dan lantang.

Alat muzik yang biasa digunakan ialah rebana ibu dan ana k dan tetawak.

Malay

Bongai

Bongai is a traditional folk song of Negeri Sembilan.  It can be sung as solo, duet or in a group.  Bongai used to be very popular in the Malay community of Negeri Sembilan, especially in big gatherings like weddings.  It is also performed for specific purposes, especially as entertainment during the evenings, after working hard in the day time.

English

Pages