Musical Instruments

Angklung

Alat idiofon yang digoyang. Ianya diperbuat daripada pipa ataupun tabung buluh yang terpilih. Sebuah Angklung lazimnya terdiri dari dua hingga empat tabung yang diikat pada 'rumahnya' yang dikenali sebagai 'ancak'. Angklung untuk melodi dilaras dalam jarak ataupun jeda satu oktaf di antara satu sama lain dan bagi Angklung pengiring iaitu accompaniment, ianya perlu dilaras mengikut kaedah 'trinada' (Tonic Triad) iaitu Do, Mi, So sama ada dalam mode Major ataupun Minor.

Malay

The Kempul

The kempul is a new instrument added to the existing gamelan genre.

It is a gong placed hanging on a single rack, at the back of the gamelan. The kempul has a colotomic function.

English

Kempul

Kempul berperanan sebagai alat kolotomik dalam rangkaian Gamelan di Malaysia yang berhubung dengan genre Gamelan Melayu. Ianya merupakan satu penambahan barn daripada yang sedia ada.

Disiplin asal yang hanya terdiri daripada alat-alat seperti Bonang/Keromong, Gambang kayu, Saron Barung, Saron Demung, Kenong, sebiji Gendang Dua Muka serta Gong Agung dan Gong Suwukan, tetapi mampu untuk menghasilkan suatu fizikal muzik yang dinamis bagi memenuhi keperluan tarinya.

Malay

Alu Bunyi

Merupakan sebuah alunan irama muzik yang dilahirkan melalui kegiatan menumbuk padi. Dalam kesenian tersebut alat Lesong yang diperbuat daripada kayu digunakan sebagai induk dan 'alu' sebagai alat untuk 'menumbuk' yang bertindak sebagai sound initiator iaitu alat perintis kepada unsur bunyi yang dilahirkan oleh alat lesong berkenaan.

Malay

The Alu Bunyi

The alu bunyi originated from the activity of pounding rice. The mortar and pestle normally used to pound rice are used to produce an eccentric mix of music. It is popular among the farmers and the local community in Perlis and is usually associated with the harvest festival.

In the Minangkabau community in Negeri Sembilan, is is called “tumbuk kalang” where several players will ‘pound’ the mortar while singing.

English

Pages