Tarian Hala

Malay

Tarian Hala popular di Negeri Kelantan dan dikaitkan dengan semangat sawah padi. Tarian ini diawasi oleh seorang pawang dan dipersembahkan di sawah padi dan dikepalai oleh seorang penari utama dan enam orang inang yang akan menari sebagai mewakili penduduk kampung.

Tujuan utama Tarian Hala adalah sebagai berterima kasih di atas hasil persawahan yang diperolehi oleh mereka. Sebab itulah tarian ini ditarikan selepas musim menuai.

Category: 
Freetags: