Strategi

 

  1. Menyemarak dan merakyatkan aktiviti seni dan budaya di kalangan pelbagai kaum dan peringkat sasaran.
  2. Menyediakan kemudahan prasarana, garis panduan seni dan budaya, bantuan dana, khidmat nasihat, latihan dan pengiktirafan kepada penggiat seni.
  3. Menyelidik, mengumpul, mendokumentasi, menerbit dan menyebar maklumat dan bahan rujukan seni dan budaya kepada masyarakat.
  4. Merangka dan menggalakkan pembangunan produk seni dan budaya selaras dengan pembangunan industri kreatif.
  5. Merangka program penyerlahan seni dan budaya di dalam dan luar negara.