Soalan Lazim

 1. Apakah JKKN?
  JKKN adalah singkatan untuk Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti seni dan budaya di Malaysia.
   
 2. Apakah fungsi JKKN?
  JKKN merupakan sebuah Jabatan kerajaan yang bertanggungjawab untuk:
  - Memelihara seni dan budaya masyarakat Malaysia
  - Mengembangkan seni dan budaya dalam masyarakat Malaysia
  - Menggalakkan seni budaya produk melalui pelbagai medium
  - Memberi dan meningkatkan infrastruktur seni budaya untuk faedah pemain dan aktivis seni budaya
  - Melaksanakan penyelidikan mengenai produk seni budaya baru
   
 3. Apakah prosedur untuk mendapatkan CD pada Senam Seni (dancercise)? 
  CD pada Senam Seni boleh dipesan atau dibeli terus dari Ibu Pejabat JKKN atau di Pusat Sumber Seni Budaya yang terletak di Aras 30, Lot 1001, Menara TH Perdana, Kuala Lumpur.
   
 4. Apakah prosedur untuk mendapatkan buku-buku atau CD JKKN?
  Buku dan CD yang dihasilkan oleh JKKN boleh dipesan atau dibeli terus dari Ibu Pejabat JKKN, sama ada dari Pusat Sumber Seni Budaya atau Cawangan Dokumentasi dan Penerbitan yang terletak di Aras 30, Lot 1001, Menara TH Perdana, Kuala Lumpur.
   
 5. Apakah prosedur untuk menjadi Jurulatih Kebangsaan di Kesenian dan Kebudayaan (JSBN)?
  Mereka yang berminat untuk menjadi Jurulatih Kebangsaan di Kesenian dan Kebudayaan (JSBN) boleh pergi terus ke mana-mana pejabat JKKN di negeri-negeri untuk mendaftar.
   
 6. Siapakah yang boleh saya hubungi untuk maklumat lanjut?
  Untuk maklumat lanjut berkenaan JKKN, bolehlah menghubungi di 03-2614 8200.