Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang dan komited di dalam melaksanakan tanggungjawab kami seperti berikut :

  • Melaksanakan aktiviti pemuliharaan, pengembangan dan promosi seni budaya untuk mengekalkan penghayatan di kalangan masyarakat.
  • Memperbanyakkan aktiviti kebudayaan dan kesenian yang melibatkan pelbagai kaum.
  • Menyediakan prasarana seni dan budaya yang kondusif kepada pengguna.
  • Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan produk-produk seni budaya yang baru.
  • Memastikan aduan pelanggan akan diambil tindakan dalam masa tiga (3) hari selepas diterima.