Mek Mulung

Malay

Dramatari ini sangat popular di kawasan utara negeri Kedah. Kisah sejarah yang dipaparkan dalam teater ini mengandungi elemen spiritual yang sangat mendalam. Setiap tarian yang dipersembahkan berbeza dari segi gerak jarinya. Tarian yang sering dipertontonkan dalam Mek mulung ialah tarian sembah, tarian gambang, tarian puteri mabuk, tarian menora dan tarian sirama.

Semua tarian diselang seli dengan nyanyian beramai-ramai dan alunan muzik.

Freetags: