Guli

Permainan guli ialah sejenis permainan menuju atau melontarkan guli dengan tepat mengenai sasarannya. Ia biasanya dimainkan oleh kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga dua belas tahun. Permainan ini dimainkan tidak lebih dari lima orang.

Dan dimainkan dikawasan yang lapang dan rata. Alatan yang diperlukan didalam permainan ini ialah beberapa biji guli.