Cawangan Sumber Manusia

Rizuani bt. Abdul Rahman

Rizuani bt. Abdul Rahman 
Penolong Pengarah Kanan

Fungsi / Peranan Bahagian

 1. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau urusan pengurusan sumber manusia (personel) jabatan di peringkat pusat dan juga negeri meliputi aspek:
  • Rekod perkhidmatan pegawai dan kakitangan
  • Urusan cuti pegawai dan kakitangan
  • Urusan peperiksaan jabatan dan peperiksaan PTK pegawai dan kakitangan.
  • Urusan kenaikan pangkat pegawai dan kakitangan
  • Urusan pertukaran pegawai dan kakitangan
  • Urusan disiplin pegawai dan kakitangan
  • Urusan persaraan pegawai dan kakitangan
 2. Merancang, melaksana dan menyelaras urusan pembangunan sumber manusia jabatan  di peringkat pusat dan negeri meliputi iaitu aktiviti kursus dan latihan.
 3. Merancang, melaksana dan menyelaras urusan pembangunan dan pengembangan organisasi jabatan di peringkat pusat dan juga negeri iaitu merangka dan menyediakan kertas mengenai penyusunan semula organisasi dan sebagainya.
 4. Berfungsi sebagai urusetia kepada Lembaga Tatatertib Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara