Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2015

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2015

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

 

59

 

39

48

-

9

21 21 44 28 25 12 5

311

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2015 

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

12 9 10 - 1 3 3 5 5 5 2 5 60

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2015

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

 

28

 

34

46

5

7 16 23 22 20 10 35 17

263