Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2014

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2014

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

 

31

 

25

37

40

30

36

20

10

11

6

7

3

 
256
 

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2014 

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

10 13 8 12 4 6 7 10 4 3 1 5 83

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2014

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

 

20

 

18

20

28

13

16

10

18

17

16

19

20

215