Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2018

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

32 25 42 33 35 22 17 19 35 32      

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2018

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

0 3 1 0 1 1 0 1 2 0      

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2018

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

11 21 29 20 25 16 17 22 20       152
 

Arkib tahunan bilangan transaksi perkhidmatan dalam talian: sila klik di sini