Cawangan Penyelidikan & Pembangunan

Rohaniza Bt. Abdullah
Timbalan Pengarah

Fungsi / Peranan Cawangan

 1. Cawangan Penyelidikan Dan Pemuliharaan
  • Perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan program penyelidikan dan pemuliharaan senibudaya negeri.
  • Program Perantisan Negeri
  • Program Pemuliharaan Negeri
  • Kajian Produk
  • Usahasama Penyelidikan Ilmiah
  • Merancang dan mengurus perbelanjaan tahunan Cawangan
 2. Cawangan Pembangunan Seni Budaya
  • Merancang dan mengurus peruntukan dan perbelanjaan tahunan Cawangan
  • Kajian Impak:
   • Program
   • Industry survey 
  • Pengumpulan Statistik
  • Program pembangunan penggiat dan usahawan seni budaya. (kemudahan dan teknologi)
  • Merancang dan mengurus perbelanjaan tahunan Cawangan