Bahagian Pembangunan Produksi & Artistik

Rosnan b. Nordin

Rosnan b. Nordin
Pengarah

Fungsi / Peranan Bahagian

  1. Perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan aktiviti  KL Sebagai Pusat Kesenian Antarabangsa.
  2. Festival KL
  3. Pusat Kesenian Setempat KL
  4. Laman Web KL Sebagai Pusat Kesenian Antarabangsa
  5. Penyelarasan aktiviti Seni Budaya di KL
  6. Mengendalikan Acara Khas dalam dan luar negara.
  7. Merancang dan mengurus peruntukan dan perbelanjaan tahunan Bahagian