Bahagian Pembangunan Produk Seni Budaya

Mariam bt. Sulaiman

Hidayatul 'Ein bt. Mohammad Azmi
Pengarah

Fungsi / Peranan Bahagian

  1. Menggalakkan, memupuk, meningkatkan kepakaran dan kreativiti penggiat seni ke arah penghasilan produk seni budaya.
  2. Mencungkil dan menghasilkan modal insan seni budaya yang kreatif dan inovatif.
  3. Menyediakan ruang dan peluang kepada penggiat seni budaya untuk mempamerkan bakat dan kreativiti mereka.
  4. Meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan peranan seni budaya dalam industri kreatif.