Penghibur jalanan miliki potensi untuk berjaya

Akhbar: 
Utusan Malaysia
Publish date: 
Monday, January 21, 2013